Regionaal Nieuws

regionaal nieuws

The Really Simple Syndication of OmroepFlevoland.nl.
 1. Meerdere partijen in Provinciale Staten willen weten hoe hard de afspraken zijn om energie terug te winnen uit het nog te bouwen datacentrum in Zeewolde. Ook willen de partijen weten om hoeveel energie het precies gaat. Deze kwestie kwam aan de orde tijdens een vergadering in het provinciehuis in Lelystad.

  Volgens afspraken die gemaakt zijn voor de bouw van het centrum zou een gedeelte van de geproduceerde warmte terug te winnen zijn voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen. In een rapport staat dat het datacentrum bij volledig gebruik zo'n 0,5 teraWattuur (TWh) elektriciteit verbruikt. De geproduceerde warmte die gebruikt kan worden zou gelijk staan aan 0,4 TWh. Een rekensom leert dat het gaat om zo'n 34.000 woningen die van warmte voorzien kunnen worden. Dit zou in 2030 gerealiseerd moeten zijn.

  GroenLinks, SGP, 50Plus, Forum voor Democratie en PVV denken dat het technisch heel moeilijk is om warmte terug te winnen uit het centrum. Sjaak Simonse van de SGP vroeg zich hardop af of de Staten niet een worst wordt voorgehouden.

  Gedeputeerde Jop Fackeldey zei dat er geen keiharde afspraken zijn gemaakt, omdat het op dit moment helemaal nog niet mogelijk is. Technisch moet nog veel gerealiseerd worden. De koppeling tussen het datacenter en de huizen wordt volgens de gedeputeerde nog een hele uitdaging. Fackeldey weet dat de gebruikers van het centrum de bereidheid hebben warmte voor recycling te leveren. Op welke manier is niet bekend. Daarover word nog gesproken. Er zijn volgens de gedeputeerde nog te veel variabelen. Hij komt er later op terug.

  [info]Verantwoording berekening
  0,4 TWh = 1.440.000.000 Megajoule [MJ] (bron: Eenhedenrekenmachine)
  De energetische waarde van aardgas is 31,65 MJ per m3 (bron: Wikipedia)
  Een huishouden gebruikt gemiddeld 1.340 m3 aardgas per jaar, voornamelijk voor verwarming (bron: gaslicht.com) Dat is 1.340 x 31,65 = 42.411 MJ
  1.440.000.000 / 42.411 = 33.953 huizen

  Overigens wordt door sommigen betwijfeld dat de restwarmte te gebruiken is voor de verwarming van huizen. Het koelwater van het centrum zal niet warmer zijn dan 30 graden. Om dit water te kunnen gebruiken moet het verder worden opgewarmd.[/info]

 2. Vuurwerkondernemers, verenigd in de Drontense Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) roepen op aan gemeenten om geen aanvullende beperkingen op te leggen op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Volgens de branchevereniging is er een enorme behoefte om 'een jaar vol Corona-beperkingen' feestelijk en knallend af te sluiten.

  "Er is natuurlijk discussie over het verbieden van het afsteken van vuurwerk in een gemeente. Wij vinden ook dat er veilig en verantwoord vuurwerk afgestoken moet worden", zegt voorzitter Marcel Teunissen van de branchevereniging. "Maar door corona kunnen centrale vuurwerkshows niet doorgaan. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn vanaf 1 december verboden; daar zijn wij het mee eens, maar er is genoeg veilig en verantwoord siervuurwerk om af te steken."

  Teunissen ontkent niet dat hij opkomt voor zijn branche, maar stelt dat de drang om het jaar knallend af te sluiten groot is. "Wij hebben online al veel meer aanvragen binnen dan verleden jaar. Ook is dit jaar een rotjaar geweest. In de Chinese traditie was vuurwerk ooit bedoeld om boze geesten te verdrijven. Hopelijk kunnen we dit jaar met siervuurwerk het coronavirus zoveel mogelijk uit de hoofden doen verdwijnen."

  De branchevereniging heeft ook een plan van aanpak opgesteld om de verkoop van vuurwerk dit jaar zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. Zo verzoekt BPN klanten om vuurwerk online via de webshops te bestellen. Bij de afhaalpunten gelden straks strikte spelregels, waaronder de anderhalvemeter-maatregel, een beperkt aantal klanten in de winkel, vooraf aangegeven afhaalmomenten en het dringende advies een mondkapje te dragen. Bijna alle duizend aangesloten winkels waar vuurwerk wordt verkocht, zijn geïnformeerd over de corona-spelregels.

 3. De brandweer krijgt de komende jaren te maken met grote veranderingen. En de gevolgen daarvan zijn niet positief, waarschuwt de Veiligheidsregio Flevoland. Verwacht wordt dat de kosten stijgen en het werk als brandweervrijwilliger een stuk minder aantrekkelijk wordt.

  Het Nederlandse brandweersysteem moet noodgedwongen op de schop door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Brandweerkorpsen in ons land bestaan nu uit een mix van beroepsbrandweer en vrijwilligers. Beiden voeren dezelfde taken uit en zijn gelijkwaardig opgeleid. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat vrijwilligers diensten meedraaien op een kazerne.

  Europese regels stellen echter dat gelijk werk ook gelijk beloond moet worden. Dat zou betekenen dat alle brandweervrijwilligers een deeltijdcontract moeten krijgen. Gevolg daarvan is dat de brandweerzorg praktisch onbetaalbaar wordt. Vooral buiten de grote steden bestaan brandweerkorpsen grotendeels uit vrijwilligers.

  Verschillen nemen toe
  De 25 veiligheidsregio's en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het vinden van een oplossing. Het plan is om er voor te zorgen dat de werkzaamheden van vrijwilligers en brandweerlieden in vaste dienst van elkaar gaan verschillen. Dan geldt de verplichting voor een gelijke beloning namelijk niet meer.

  Basistaken zoals het blussen van een brand of het bevrijden van slachtoffers bij een auto-ongeluk mogen beide groepen uitvoeren.

  Bij specialistische zaken, zoals het bestrijden van een brand in een ondergrondse parkeergarage of werken als duiker, wordt wel onderscheid gemaakt. Vrijwilligers mogen slechts één van die taken uitvoeren en beroepsbrandweermensen moeten er verplicht drie kunnen. Ook moeten mensen in vaste dienst bijvoorbeeld voorlichting geven over brandveiligheid en onderhoud op de kazerne verrichten.

  In deze animatie worden de wijzigingen uitgelegd[YouTube:https://youtu.be/ftUxp25q7zY]

  'Grote gevolgen'
  De Veiligheidsregio Flevoland waarschuwt echter dat deze denkrichting 'grote consequenties voor onze regio heeft in organisatorisch en financieel opzicht'.

  Vrijwilligers mogen namelijk geen diensten meer meedraaien met beroepsbrandweer en niet meer gekazerneerd worden. "Dat heeft grote gevolgen voor de inzetbaarheid en opkomsttijden en mogelijk ook voor de motivatie van de vrijwilligers."

  Om er toch voor te zorgen dat de brandweer altijd paraat staat moeten waarschijnlijk alsnog mensen parttime worden aangesteld of in vaste dienst komen. Tegelijkertijd neemt de druk op vast personeel toe doordat vrijwilligers minder specialistische taken mogen verrichten.

  Oplossing nog niet in zicht
  Een oplossing voor de problemen die worden geschetst is nog niet meteen in zicht. Onder alle brandweermensen in Nederland wordt nu een opiniepeiling gehouden om te kijken hoe ze tegen de voorgestelde veranderingen aankijken. Het Veiligheidsberaad, waarin alle veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, verwacht in december een besluit te nemen over de veranderingen.

 4. Ook de provincie Flevoland heeft het risiconiveau 'zeer ernstig' vanwege het hoog opgelopen aantal coronabesmettingen. Dat is het hoogste risiconiveau op het coronadashboard van de Rijksoverheid. De andere niveaus zijn 'waakzaam', 'zorgelijk' en 'ernstig'.

  Ook de regio's IJsselland en Noord-Holland Noord hebben woensdag het risiconiveau 'zeer ernstig' gekregen. Het niveau van regio Limburg-Zuid is vandaag ook verhoogd, van 'zorgelijk' naar 'ernstig'. Datzelfde niveau gold al voor Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland. Zeeland is nu de enige regio die op 'zorgelijk' staat. In geen enkele regio geldt het laagste niveau.

  Vanaf 14 oktober gelden strenge landelijke maatregelen, ook voor regio's die zich in een lager risiconiveau bevinden. Het verhogen van het risiconiveau heeft voor Flevoland geen directe gevolgen. Als het kabinet besluit om te stoppen met landelijk geldende maatregelen dan geldt weer de regionale aanpak. Ieder risiconiveau heeft een reeks maatregelen, die strenger worden als het niveau stijgt.

 5. Wethouder Madelon van Noort zegt te kunnen garanderen dat de jeugdzorg in Lelystad tot 1 juli 2021 gewoon doorgaat. Van Noort: "We zijn heel erg blij dat we zeker weten dat in ieder geval tot juli 2021 de zorg gecontinueerd zal worden zoals het ook de afgelopen periode was."

  De wethouder zegt dit in reactie op de zorgen van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) Lelystad, dat een brief heeft gestuurd aan de gemeenteraad. In de brief gaven ze aan dat al een derde van het personeel is opgestapt vanwege de onduidelijkheid rondom de bezuinigingen. Van Noort geeft aan dat ondanks dat de kinderen en gezinnen 'gewoon de zorg krijgen die ze gewend waren.'

  Raadsvergadering
  Dinsdagavond werd er in de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de plannen rondom de bezuinigingen. Zo is er afgesproken dat de wethouder de raad vanaf nu maandelijks op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Ook heeft het college aangegeven positief te staan tegenover het idee van een onderzoek van de Rekenkamer naar de rol van de ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren. GroenLinks was van mening dat de bezuinigingen moeten worden uitgesteld, maar dat gaat niet gebeuren. Van Noort: "Het is op dit moment gewoon niet meer te betalen. Door uitstellen stapelen de kosten zich alleen maar verder op."

  'Zorg wel in het geding'
  Financieel wordt de zorg tot 1 juli dus gecontinueerd, de vraag is wel of dit praktisch ook mogelijk is, aangezien JGT het met een derde minder personeel moet doen. Gezinshulpverlener Mieke Gerritsen, die vorige week gestopt is bij JGT vanwege alle bezuinigingen, is van mening dat de continuïteit van de zorg zeker wel in het geding is. "Veel van de vaste ervaren krachten vertrekken en daar komen onervaren tijdelijke krachten voor in de plaats. Dit gaat zeker ten koste van gezinnen die hulp nodig hebben."

Stuur ons een emailVeel gelezen